Sołtys – czym się zajmuje

11 marca przypada w Polsce Dzień Sołtysa, warto więc przypomnieć o roli, jaką pełni on w naszych lokalnych społecznościach.

Sołtys to osoba wybierana przez mieszkańców wsi lub dzielnicy, która pełni funkcję lidera społeczności lokalnej i reprezentuje ich interesy przed władzami i instytucjami. Sołtys odpowiada również za organizację życia społecznego na terenie swojej miejscowości oraz koordynuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Oto niektóre zadania, które zwykle należą do obowiązków sołtysa:

  1. Organizacja życia społecznego na terenie swojej miejscowości: Sołtys często jest odpowiedzialny za organizację różnych wydarzeń i uroczystości, takich jak festyny, spotkania, czy konkursy. Stara się również angażować mieszkańców do wspólnych działań i inicjatyw na rzecz swojej społeczności.
  2. Rozwiązywanie problemów mieszkańców: Sołtys jest pierwszym kontaktem dla mieszkańców, którzy mają problemy związane z funkcjonowaniem miejscowości. Może pomóc w załatwieniu spraw urzędowych, mediować w konfliktach między mieszkańcami, czy pomagać w organizacji zbiórek na potrzeby społeczności.
  3. Współpraca z władzami i instytucjami: Sołtys reprezentuje swoją miejscowość przed władzami i instytucjami, takimi jak gmina, powiat, czy urzędy. Współpracuje z nimi w celu załatwienia spraw związanych z funkcjonowaniem miejscowości oraz uzyskania wsparcia dla projektów i inicjatyw społecznych.
  4. Zarządzanie majątkiem komunalnym: Sołtys zarządza majątkiem komunalnym, czyli nieruchomościami, budynkami i terenami należącymi do miejscowości. W ramach swoich obowiązków dba o utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości oraz podejmuje decyzje dotyczące inwestycji i remontów.
  5. Prowadzenie dokumentacji: Sołtys prowadzi dokumentację dotyczącą funkcjonowania miejscowości, taką jak protokoły z zebran mieszkańców, sprawozdania finansowe, czy rejestr mieszkańców.
  6. Kontrola nad przestrzeganiem prawa: Sołtys jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania prawa i porządku publicznego na terenie miejscowości. W razie potrzeby współpracuje z policją i innymi służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Dzień Sołtysa w Polsce

Dzień Sołtysa obchodzony jest zwykle 11 marca i jest okazją do wyrażenia wdzięczności i uznania dla pracy, jaką wykonują sołtysi na rzecz swoich społeczności. To także okazja do refleksji nad rolą i znaczeniem liderów lokalnych w życiu społecznym i gospodarczym.

W Polsce funkcjonuje 40 tysięcy sołectw – ta liczba pokazuje, jak ważną funkcję pełnią sołtysi na terenach wiejskich.