Wielki Tydzień w życiu Polaków

Wielki Tydzień to najważniejszy okres w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Obejmuje on ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa na ziemi, od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty. W tym czasie wierni przeżywają tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, która upamiętnia uroczyste wejście Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia ludzie witały Go z palmami i okrzykami „Hosanna Synowi Dawida”. W Kościele katolickim Niedziela Palmowa jest dniem poświęcenia palm i procesji z nimi. Palmy symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią i wierność Chrystusowi.

W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę wierni przygotowują się do obchodu Triduum Paschalnego, czyli trzech najświętszych dni roku. W tych dniach czytane są fragmenty Ewangelii opisujące ostatnie nauki i czyny Jezusa przed Jego pojmaniem. W Wielką Środę wspomina się również zdradę Judasza i namaszczenie Jezusa przez Marię Magdalenę w Betanii.

W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. Tego dnia obchodzi się ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy. Wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której kapłani umywają nogi dwunastu wybranym osobom na znak służby i miłości. Po Mszy następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji i rozpoczyna się adoracja nocna.

W Wielki Piątek wspomina się mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej, ale odprawia się Liturgię Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: czytania Męki Pańskiej według jednej z Ewangelii, modlitwy powszechnej za cały świat i adoracji Krzyża. Po Liturgii wierni mogą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, która odtwarza drogę Jezusa na Golgotę.

W Wielką Sobotę Kościół oczekuje na zmartwychwstanie Pana w ciszy i skupieniu. Tego dnia nie sprawuje się żadnych liturgii ani sakramentów, poza sakramentem pokuty i pojednania. Wieczorem rozpoczyna się Wigilia Paschalna, czyli najbardziej uroczysta Msza Święta roku. Składa się ona z czterech części: obrzędu światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrztu i Liturgii Eucharystycznej. Podczas Wigilii Paschalnej zapala się paschał, czyli wielką świecę symbolizującą Chrystusa Zmartwychwstałego, śpiewa się Orędzie Paschalne, odnawia się przyrzeczenia chrzcielne i święci się wodę chrzcielną. Wielka Sobota to nie tylko koszyczek i święcenie pokarmów.

Wielki Tydzień to czas głębokiego przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Zaprasza on do towarzyszenia Panu w Jego cierpieniu i radości oraz do odnowienia własnej wiary i miłości.

Wielkanoc, czyli Wielkie zakończenie Wielkiego Tygodnia

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielkanoc jest ruchomym świętem, które przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

W Polsce Wielkanoc jest świętem dwudniowym: niedziela i poniedziałek. Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami i zwyczajami, takimi jak malowanie i święcenie jajek, przygotowywanie koszyczków ze święconką, śmigus-dyngus czy oblewanie się wodą. Wielkanoc to także czas spotkań rodzinnych i wspólnego ucztowania przy wielkanocnym stole.

Wydawca

Marzyłem zawsze, by mieć swoją własną gazetę. Taką, po którą ludzie będą chodzili codziennie do kiosku. Skoro era papierowych gazet mija, to zostałem Wydawcą bloga.

View all posts by Wydawca →