Wielki Tydzień w życiu Polaków

Wielki Tydzień to najważniejszy okres w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Obejmuje on ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa na ziemi, od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty. W tym czasie wierni przeżywają tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, która upamiętnia uroczyste wejście Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia ludzie witały Go z palmami i okrzykami „Hosanna Synowi Dawida”. W Kościele katolickim Niedziela Palmowa jest dniem poświęcenia palm i procesji z nimi. Palmy symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią i wierność Chrystusowi.

W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę wierni przygotowują się do obchodu Triduum Paschalnego, czyli trzech najświętszych dni roku. W tych dniach czytane są fragmenty Ewangelii opisujące ostatnie nauki i czyny Jezusa przed Jego pojmaniem. W Wielką Środę wspomina się również zdradę Judasza i namaszczenie Jezusa przez Marię Magdalenę w Betanii.

W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. Tego dnia obchodzi się ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy. Wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której kapłani umywają nogi dwunastu wybranym osobom na znak służby i miłości. Po Mszy następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji i rozpoczyna się adoracja nocna.

W Wielki Piątek wspomina się mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej, ale odprawia się Liturgię Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: czytania Męki Pańskiej według jednej z Ewangelii, modlitwy powszechnej za cały świat i adoracji Krzyża. Po Liturgii wierni mogą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, która odtwarza drogę Jezusa na Golgotę.

W Wielką Sobotę Kościół oczekuje na zmartwychwstanie Pana w ciszy i skupieniu. Tego dnia nie sprawuje się żadnych liturgii ani sakramentów, poza sakramentem pokuty i pojednania. Wieczorem rozpoczyna się Wigilia Paschalna, czyli najbardziej uroczysta Msza Święta roku. Składa się ona z czterech części: obrzędu światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrztu i Liturgii Eucharystycznej. Podczas Wigilii Paschalnej zapala się paschał, czyli wielką świecę symbolizującą Chrystusa Zmartwychwstałego, śpiewa się Orędzie Paschalne, odnawia się przyrzeczenia chrzcielne i święci się wodę chrzcielną. Wielka Sobota to nie tylko koszyczek i święcenie pokarmów.

Wielki Tydzień to czas głębokiego przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Zaprasza on do towarzyszenia Panu w Jego cierpieniu i radości oraz do odnowienia własnej wiary i miłości.

Wielkanoc, czyli Wielkie zakończenie Wielkiego Tygodnia

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielkanoc jest ruchomym świętem, które przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

W Polsce Wielkanoc jest świętem dwudniowym: niedziela i poniedziałek. Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami i zwyczajami, takimi jak malowanie i święcenie jajek, przygotowywanie koszyczków ze święconką, śmigus-dyngus czy oblewanie się wodą. Wielkanoc to także czas spotkań rodzinnych i wspólnego ucztowania przy wielkanocnym stole.